+31 (0)40 - 2015 879

logopedie praktisch

Praktisch

Afspraken op tijd annuleren

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Omdat wij tijd inplannen voor jouw behandeling, dienen afspraken bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij ziekte geldt afmelding voor 08.00 uur op de betreffende dag.

Wanneer afspraken te laat worden afgezegd of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen (ongeacht de reden), vergoedt de zorgverzekeraar deze behandeling niet. Wij zijn dan genoodzaakt om het te declareren bedrag bij jou persoonlijk in rekening te brengen.

De praktijk is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag op nummer +31 (0)40 – 2015 879. Bij geen gehoor kun je de voicemail inspreken. Je kunt ook een sturen. De voicemail en e-mails worden dagelijks beluisterd/bekeken (niet op zon- en feestdagen). Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met je behandelend logopedist.

Vergoeding

Logopedie zit zowel voor volwassenen als voor kinderen in de basisverzekering. Dat betekent dat de zorgverzekeraar de reguliere, individuele behandeling volledig vergoedt, mits er een geldige verwijzing en diagnose is. Voor 2022 geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar een verplichte eigen bijdrage van 385 euro. We brengen de behandelingen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in rekening zodat je geen factuur van ons ontvangt. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars van Nederland. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Meer informatie over het eigen risico vind je op de website van de rijksoverheid.

ballon dialoogballon dialoog
Niet tot nauwelijks sprekende kinderen

Samenwerking met artsen en scholen 

Om de behandeling goed op jou of jouw kind af te kunnen stemmen, is het soms belangrijk om contact op te kunnen nemen met andere disciplines zoals de leerkracht, intern begeleider, tandarts, orthodontist, KNO-arts, consultatiebureau, psychologen, peuterspeelzalen, fysiotherapeuten en andere (para)medici. Daarom vragen we je aan het begin van een behandeltraject toestemming om, indien nodig, contact op te nemen met derden.

Huisbezoek

In geval van een medische indicatie is het mogelijk om logopedische behandeling aan huis te krijgen. Dit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarneming 

Om de continuïteit van de logopedische behandeling te waarborgen, kan bij ziekte of afwezigheid van jouw logopedist de behandeling worden waargenomen door een andere gekwalificeerde logopedist.

Privacy

Tijdens het hele proces van logopedisch onderzoek en behandeling nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nageleefd. Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Je kunt schriftelijk toestemming geven voor uitwisseling van gegevens met betrokkenen zoals de huisarts, de leerkracht, de peuterleidster of de schoollogopedist.

We sturen altijd een eindverslag naar de huisarts en de verwijzer (indien dit niet de huisarts is). Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. Je hebt inzagerecht in het dossier van jou of jouw (minderjarige) kind. Meer informatie over jouw rechten in de zorg vind je op de website van de rijksoverheid.

Kwaliteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Bij Logopediepraktijk Dialoog werken we daarom geheel volgens de beroepscode voor logopedisten van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We zijn lid van minimaal één kwaliteitskring voor logopedisten. We zijn allround opgeleid en volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

logo-kwaliteitsregister NVLF_Logo voor website_300x106px

 

 

 

 

 

Klachten 

Het kan gebeuren dat je als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt, een klacht heeft over jouw logopedist of over de logopedische behandeling. We nodigen je dan graag uit om jouw klacht in alle openheid met (een van) ons te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er onverhoopt toch niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerste lijn.