+31 (0)40 - 2015 879

Werkwijze

Verwijzing

Bij logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard werken we altijd met een verwijzing van een huisarts, tandarts, orthodontist, consultatiearts of een specialist.


Aanmelding en intake

Je kunt jezelf of je kind telefonisch aanmelden (+31 (0)40 – 2015 879) of via ons contactformulier. Het is mogelijk dat we tijdens een behandeling de telefoon niet kunnen aannemen; spreek dan vooral een boodschap in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek registreren we de persoonsgegevens en wordt de hulpvraag in kaart gebracht. We verzoeken je bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • De verwijzing
  • Een verzekeringspas
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel gegevens en verslagen van derden die van belang zijn voor de logopedische behandeling

Om zorg op maat te kunnen bieden, brengen we tijdens de eerste afspraak samen met jou het probleem in kaart. Daarbij kijken we niet alleen naar het probleem, maar ook naar de voorgeschiedenis en factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem. Op basis van jouw persoonlijke hulpvraag geven we advies en starten we indien nodig het logopedisch onderzoek op.

Legitimatieplicht

We zijn verplicht een legitimatiecheck uit te voeren. Legitimatie is vanaf de geboorte verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs zijn we genoodzaakt de logopedische therapie direct aan jou te factureren. Meer informatie over de legitimatieplicht vind je op de website van de rijksoverheid.

dialoog icoon
thuis oefenen

Onderzoek

Afhankelijk van de problematiek kan de onderzoeksfase meerdere sessies in beslag nemen. Tijdens een volgend gesprek bespreken we samen met jou de resultaten en het vervolgtraject. Hierna kunnen we indien nodig de logopedische behandeling opstarten. Het kan echter ook zijn dat we enkel adviezen geven en eventueel samen met jou besluiten om te monitoren omdat logopedie niet direct nodig is.

Behandeling

Als de onderzoeksfase is afgerond, stellen we samen met jou een persoonlijk behandelplan op voor jou of je kind. Hierin bespreken we de behandeldoelen en behandelmethodes. Meestal behandelen we een keer per week. Bij kinderen pakken we de behandeling spelenderwijs aan. Je wordt als ouder/verzorger zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Thuis oefenen 

Om snel en blijvende resultaten te behalen, is het belangrijk om thuis te oefenen. De logopedist zal iedere behandelsessie de oefeningen van afgelopen week en de komende week met je doornemen.

Evaluaties 

Tussentijds en op het einde van het behandeltraject evalueren we het proces en de behaalde resultaten. Zo nodig wordt het behandelplan in overleg met jou aangepast. Wanneer we een behandeltraject afronden, maken we een eindverslag voor jou en de verwijzer. Indien nodig maken we een controleafspraak om te evalueren of de behaalde resultaten stabiel zijn gebleven.

Tevredenheidsonderzoek

Bij afronding van het behandeltraject vragen we je om een kort tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit wordt door een erkent bureau gedaan en is volledig anoniem.