+31 (0)40 - 2015 879

Onze logopedisten

Astrid Martens Logopedist

Astrid Martens

Logopedist

Preverbaal logopedist

 

 

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2011 aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Daarna ben ik meteen aan de slag gegaan als logopedist in de vrije vestiging en sinds juni 2014 ben ik samen met Lindy Sevens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard. Ik heb de afgelopen periode verscheidene cursussen gevolgd om me voornamelijk te specialiseren op het jonge kind met uiteenlopende hulpvragen en OMFT.

Sinds januari 2017 ben ik ook geregistreerd pre-verbaal logopedist en behandel ik eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Om de kwaliteit van de logopedische zorg te kunnen waarborgen, ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, neem ik deel aan een kwaliteitskring, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en volg ik bij- en nascholingen/workshops.

 

 

 •  Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
 •  DRIPS: speekselverlies bij jonge kinderen ( 0-4 jaar )
 •  Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 •  Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 •  Denkstimulerende Gespreksmethodiek volgens Marion Blank
 •  OMFT - Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctione therapie)
 •  Metaphon (+ basisprincipes Hodson & Paden)
 •  VAKT-fun ( automatisering van klank-teken-koppeling)
 •  Stemtherapie voor kinderen
 •  Workshop Nederlands met Gebaren
 •  Lid van kwaliteitskring Asten en omgeving
 •  Aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedisten (NVLF)

 

Lindy Sevens Logopedist

Lindy Sevens

Logopedist

Stemtherapeut

Stottertherapeut

ReAttachtherapeut

Gediplomeerd Practitioner Coach

 

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2012 aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Daarvoor was ik werkzaam als verpleegkundige in een grote zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen de vrije vestiging en sinds 2014 ben ik samen met Astrid Martens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard.

Ik behandel zowel kinderen als volwassenen en geef indien nodig behandelingen aan huis. Ik heb me de afgelopen periode vooral gespecialiseerd in stemklachten, globusklachten, stotteren en OMFT.

Om de kwaliteit van de logopedische zorg te kunnen waarborgen, ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, neem ik deel aan een kwaliteitskring, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en volg ik bij- en nascholingen/workshops.

 

 •  Manuele facilitatie van de larynx
 •  Psychogene stem- en spraakstoornissen
 •  Stemtherapie voor beroepssprekers en kinderen
 •  Stemtherapie voor transgender en nonbinaire personen 
 •  Kinesio Taping voor de logopedische praktijk
 •  Complete Vocal Thechnique in de logopedische behandeling
 •  Estill Voice Training voor logopedisten
 •  Lax Vox
 •  Cranio-mandibulaire dysfuncties (kaakgewricht)
 •  OMFT - Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
 •  Mindfulness in de logopedie
 •  European Clinical Specialization in Fluency Disorders
 •  Lidcombe Programma
 •  RESTART DCM, indirecte behandelwijze voor jonge stotterende kinderen
 •  MINI-KIDS (directe stottermodificatiebenadering van stotterende kinderen van 2 - 6 jaar)
 • KIDS (directe stottermodificatiebenadering van stotterende kinderen van 6 -12 jaar) 
 •  Lid van Stemkring Eindhoven en omgeving (www.stemkringeindhoven.nl)
 •  Lid van intercollegiaal overleg Stotteren
 •  Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedisten (NVLF)
 •  Lid van de Nederlandse Vereniging van Stottertherapie (NVST)
 •  EFS (European Fluency Specialist)
 • Register Groepstherapie Integrale Zorg Stotteren 
 

+31 (0)6 - 18 97 77 97