+31 (0)40 - 2015 879

Broddelen

Logopedie en broddelen

Wat is broddelen?


Broddelen is ook een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Broddelen kan op zichzelf staan of samen gaan met stotteren.
Iemand die broddelt is moeilijk te begrijpen of te verstaan omdat het spreektempo hoog of aritmisch is.

Door het hoge spreektempo worden woorden ineengeschoven (bijvoorbeeld tevisie in plaats van televisie) of wordt er binnensmonds gesproken. Soms is iemand die broddelt ook moeilijk te begrijpen door vreemde zinsstructuren, de vele stopwoordjes, woordvindingsmoeilijkheden of het niet afmaken van zinnen.
Ook bij spelling en het schrijven van teksten kunnen vergelijkbare problemen voorkomen.

Mensen zullen regelmatig vragen “Wat zeg je?”. Iemand die broddelt weet vaak wel dat er iets mis loopt in de communicatie, maar weet niet precies wat er misloopt. In tegenstelling tot stotteren verbetert het spreken bij broddelen direct bij meer aandacht voor het spreken. Hierdoor wordt het door de omgeving wel eens ten onrechte gezien als slordigheid. Hierdoor kan een broddelende spreker negatieve gedachten en gevoelens over zijn manier van communiceren ontwikkelen. Het kan spanningen en onzekerheid met zich meebrengen.

Vermoedelijk is broddelen terug te voeren op een onvoldoende rijping van het centrale zenuwstelsel wat gevolgen heeft voor de spraak- en taalontwikkeling. Pas wanneer de spraak- en taalontwikkeling is voltooid, rond 7-8 jarige leeftijd, kan de diagnose broddelen worden gesteld.
Vaak is er sprake van een erfelijke component: 85% van de mensen die broddelen heeft een familielid met een historie van spraaktaalmoeilijkheden of vloeiendheidsproblemen.

Hoe gaan we te werk?

Na een uitgebreid intakegesprek doen we onderzoek naar het broddelen. We onderzoeken dan de spraak en het schrijven. We kijken ook naar andere factoren zoals de gedachten, emoties en de omgeving. Pas dan kunnen we samen met jou een persoonlijk behandelplan opstellen.
Bij kinderen proberen we zo nauw mogelijk samen te werken met ouders, leerkrachten of remedial teachers om de spraak- en taalmogelijkheden zoveel mogelijk te verstevigen en te structureren.
De behandeling is vaak gericht op bewustwording van de eigen spraak en het spreektempo, training van ritme en intonatie, uitspraaktraining, het herkennen van woordstructuur en lettergreepuitstempeling, het formuleren van zinnen en de opbouw van een verhaal. Tijdens het hele traject hebben we aandacht voor de sociaal- emotionele componenten.

Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van jouw doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie. De behandeling kan ook met pauzes worden gegeven waarbij telkens op een andere specifieke hulpvraag of onderdeel van de communicatie kan worden ingezoomd.