+31 (0)40 - 2015 879

Transgender en stem

We horen verschillen tussen de manier waarop mannen spreken en de manier waarop vrouwen spreken. Het meest opvallend is de hogere toonhoogte bij vrouwen. Dat komt omdat de stembanden van vrouwen sneller trillen dan die van mannen. Bij vrouwen ligt dat rond de 220 Hz en bij mannen rond de 120 Hz. Daartussen ligt een genderambigue zone (150 tot 185 Hz), dus deze zijn niet perfect van elkaar te onderscheiden. Er zijn echter nog andere verschillen. Over het algemeen variëren vrouwen de toonhoogte meer en spreken ze met iets minder borstresonantie en iets zachter dan mannen. Ook de manier van articuleren, het leggen van klemtonen en de woordenschat verschillen.

Bij transgendermannen leidt een hormoonbehandeling automatisch tot een wijziging van de toonhoogte, maar toch kunnen zij zeker ook baat hebben bij logopedie.
Bij transgendervrouwen leidt een hormoonbehandeling niet automatisch tot een verandering van de toonhoogte. Om de stem van transgendervrouwen te verhogen, zijn er twee opties: logopedische therapie of fonochirurgie. Logopedie is meestal de eerste keuze. Logopedie start meestal bij het opnemen van de vrouwelijke genderrol.

Wat doet de logopedist?

We werken altijd samen vanuit jouw hulpvraag. Nadat we jouw stemgebruik en de stemmogelijkheden hebben onderzocht stellen we samen een persoonlijk behandelplan op.
Transgendervrouwen kunnen we stapsgewijs leren om te spreken met een hogere toonhoogte. We besteden daarnaast ook aandacht aan andere aspecten zoals toonhoogtevariaties, articulatie, resonantie, woordkeuze en adempauzes.
Het doel is niet zomaar om de toonhoogte te veranderen, maar om samen te zoeken naar manieren om je stem op een gezonde manier te laten klinken zodat hij bij je past.