+31 (0)40 - 2015 879

Preverbale logopedie

preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen wordt preverbale logopedie of prelogopedie genoemd. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen voorkomen die te maken hebben met slikken, zuigen en kauwen. Een kind kan ook problemen ervaren met het drinken uit de borst of fles, het eten van een lepel, drinken uit een beker of het leren kauwen.

De verwijzing naar een preverbaal logopedist gebeurd altijd vanuit een arts. Dit kan een arts zijn van het consultatiebureau, de kinderarts of de huisarts. Zij gaan altijd eerst na of er een onderliggende medische reden is. Er kan een neurologische afwijking aan ten grondslag liggen of langere periode van sondevoeding. Samen met de logopedist wordt er gekeken naar de hulpvraag en wordt er indien nodig een video-opname gemaakt of geobserveerd tijdens een eet- of drinkmoment.

 

Ook kan er onderzoek worden gedaan naar de spierspanning, gevoeligheid in en rondom de mond en wordt er gekeken naar de aan- of afwezigheid van reflexen. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek,  de video-opname of observatie kan de logopedist adviezen geven. Samen met jou gaat de logopedist proberen welke kleine aanpassingen al verbeteringen opleveren.  Denk hierbij aan de manier van aanbieden, soort fles/lepel/speen en de houding.  Indien nodig werkt de preverbaal logopedist samen met een (kinder)fysiotherapeut en/of diëtist.

Preverbale logopedie kan aan huis, dit dient een verwijzer te vermelden op de verwijzing.

Preverbale logopedie wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed, mits de logopedist geregistreerd staat als preverbaal logopedist. Astrid Martens is geregistreerd preverbaal logopedist.