+31 (0)40 - 2015 879

Niet tot nauwelijks sprekende kinderen

Logopedie en niet tot nauwelijks sprekende kinderen

Ieder kind communiceert op zijn of haar manier. Het ene kind neemt alles snel over en kan (verbale) communicatie goed inzetten om duidelijk te maken wat hij of zij wil. Het andere kind lijkt maar niet te willen gaan praten, wordt boos en gefrustreerd omdat hij zich niet duidelijk kan maken naar anderen. Niet tot nauwelijks sprekende kinderen hebben ook iets belangrijks te zeggen maar kunnen zich niet zo gemakkelijk uitdrukken dan andere kinderen van hun leeftijd.

Als richtlijn hanteren wij dat jouw kind met 2;0 jaar in 2-woordzinnen moet kunnen praten. Denk hierbij aan zinnetjes als: ‘papa auto’, ‘baby sape’ (baby slapen), ‘hond eten’.

De volgende richtlijn is dat jouw kind van 3;0 jaar voor 75% van zijn omgeving verstaanbaar moet zijn.  Is dit niet het geval, is het verstandig om naar de logopedist te gaan. Na het anamnesegesprek wordt er een video-opname gemaakt van jou en jouw kind terwijl jullie aan het spelen zijn. Aan de hand van de observatie/video-opname kan de logopedist adviseren hoe je de (verbale) communicatie kan motiveren, leert je indien nodig om gebaren in te zetten ter ondersteuning van de communicatie en gaat samen met jou aan de slag om de communicatie van je kind te stimuleren.

Mogelijk zijn adviezen al voldoende om thuis ermee aan de slag te gaan en houden we telefonisch contact om de voorgang te bespreken. Indien er wel logopedische behandeling opgestart gaat worden, gaat dat eruit zien alsof er alleen gespeeld gaat worden. Op deze manier proberen we jouw kind zich veilig te laten voelen en een veilige omgeving te creëren. Er wordt veel gebruik gemaakt van concreet materiaal. De logopedist gebruikt vaak gebaren ter ondersteuning van de (verbale) taal, niet ter vervanging.

Twijfel je of bent je ongerust over de spraak- taalverwerving van jouw kind.
Dan kun je ook thuis de taaltest doen