+31 (0)40 - 2015 879

Stotteren

Logopedie en stotteren

Stotteren

Wat is stotteren?

Ongeveer 5% van de kinderen en 1% van de volwassenen stottert. Stotteren komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Stotteren ontstaat meestal tussen het 2e en 5e levensjaar.

Bij stotteren verlopen de spraakbewegingen niet vloeiend. Klanken of lettergrepen worden verlengd of herhaald. Dat zijn de kernstotters. Iemand die stottert heeft niet altijd last van deze kernstotters. Stotters worden vaak uitgelokt door verschillende factoren zoals onder andere spreeksnelheid, spanning, vermoeidheid en sprongen in de ontwikkeling bij jonge kinderen.

Stotters zijn niet prettig om te ervaren omdat je merkt dat je even geen controle hebt over je spreken. Reacties hierop kunnen zijn: met veel kracht een klank eruit proberen te persen, een ander woord kiezen, maar even niets zeggen, meebewegen met je gezicht of lichaamsdelen enz. Vaak is dat maar het zichtbare topje van de ijsberg. Daaronder kunnen veel gevoelens en gedachten een rol spelen. Je kan schaamte, boosheid, angst voor reacties van anderen enz. voelen, je kan het idee hebben dat je niet goed bent in praten, niet geschikt bent voor een bepaalde baan…. Dat maakt stotteren een complex probleem dat een grote impact kan hebben op iemand zijn leven.

Over de oorzaak van stotteren zijn er in de loop van de tijd tal van theorieën gevormd. Zo dacht men vroeger dat stotteren te maken had met een verkeerde manier van ademen. Tegenwoordig weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat de ademhaling van iemand die stottert wel verstoord kán geraken, maar dat het niet de oorzaak van het stotteren is. We weten nu dat stotteren een neuromusculair coördinatie-/ timingsprobleem is en dat sommige mensen hier meer aanleg voor hebben dan anderen. Soms is dit een erfelijke aanleg. Dat betekent dat mensen met deze aanleg net iets meer moeite hebben om de meer dan 100 spieren die actief zijn bij het spreken snel en gecoördineerd aan te sturen.

Stotteren bij kinderen tot 6 jaar

Omdat de spraak en taal van kinderen tussen 2 jaar en 5 jaar een grote ontwikkeling maakt, zien we bij jonge kinderen vaker normale onvloeiendheden. Een kindje kan een woord of een stuk van een zin herhalen of stopwoorden zoals “euh” gebruiken. Kinderen die stotteren hebben naast deze normale onvloeiendheden ook stotters waarbij ze delen van een woord herhalen, vasthangen op een klank of een klank langer maken.

Het is belangrijk dat de begeleiding van ouders zo vroeg mogelijk begint om de kans op herstel te vergroten. Dat betekent echter niet dat de behandeling meteen opgestart moet worden.
Je kan de Screenigslijst voor Stotteren al zelf invullen. Bij een score van 11 of meer wordt geadviseerd om contact op te nemen met een stottertherapeut. Ook wanneer je zelf vragen hebt kun je gewoon contact opnemen met ons.

Hoe gaan we te werk?

Na een uitgebreid anamnesegesprek en observatie/onderzoek van het kind besluiten we samen of we monitoren of de therapie meteen opstarten.
Wanneer we besluiten om te monitoren leren we je hoe je heel precies de ontwikkeling van het stotteren van je kind kunt bijhouden. Hierdoor kunnen we zien of er sprake is van natuurlijk herstel. Ook geven we je enkele tips waarmee je thuis zelf aan de slag kunt. We hebben regelmatig een contactmoment om samen te kijken hoe het gaat.

Wanneer we besluiten om de therapie op te starten, kunnen we kiezen uit twee behandelmethodes voor jonge kinderen, namelijk therapie volgens het Demands and Capacities Model (DCM) of het Lidcombe Programma

Stotteren bij kinderen

Wanneer een kind langer stottert, wordt de kans op herstel kleiner. Dat wil echter niet zeggen dat het onmogelijk is. Bij de therapie zullen we ons vooral richten op het ontspannen omgaan met het stotteren. Meestal is de stottertherapie een combinatie van ouderbegeleiding en directe therapie met het kind. We gebruiken onder andere de KIDS methode (Kinderen Mogen Stotteren). Hierbij leren we kinderen over hun eigen stotteren en gaan we samen op zoek naar manieren om om te gaan met hun stotters en reacties uit de omgeving.
Het belangrijkste doel is dat kinderen met plezier en zelfvertrouwen alle spreeksituaties tegemoet treden, al dan niet met stotters.

Jongeren en volwassenen

Stottertherapie is maatwerk en een proces. Samen gaan we op zoek naar wat stotteren voor jou betekent. We kijken naar wat we aan de oppervlakte zien, maar we hebben ook aandacht voor de gevoelens en gedachtes die zich onder oppervlakte afspelen. We willen samen met jou werken aan wat jij nodig hebt om je vrij in je communicatie te voelen.
Lindy Sevens geeft ook groepstherapie aan volwassenen die stotteren en meer vrijheid in het spreken willen ervaren. Meer informatie hierover vindt u hier