+31 (0)40 - 2015 879

Stemklachten

uw stem gebruiken

Iedereen kan stemklachten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan heesheid, een schorre stem, het wegvallen van de stem (afonie), een stem die verandert in de loop van de dag, de stem klinkt anders dan normaal, vermoeid gevoel bij het stemgeven dat zelfs in het hele lichaam voelbaar kan zijn, irritatie of pijn tijdens of na het praten of een vervelend gevoel in de keel (globusklachten).

Oorzaken

Er zijn veel factoren die een invloed hebben op de stem.
Door verkeerd stemgebruik of wanneer de stem meer belast wordt dan hij aankan, kunnen er stemklachten optreden.

Oorzaken voor stemklachten kunnen ook organisch zijn zoals stembandknobbels (noduli), poliepen enzovoorts.
Deze oorzaken worden vastgesteld door een KNO-arts. Maar ook bij organische oorzaken van stemklachten kan logopedie helpen.
Stembandknobbels ontstaan door verkeerd stemgebruik. Ze zijn te vergelijken met eeltknobbels. Deze verdwijnen meestal vanzelf wanneer je je stem goed gaat gebruiken.
Wanneer een operatie aan je stembanden nodig is, schrijft de KNO-arts meestal ook logopedie voor. Zo leer je voor en na de operatie hoe je je stem goed kan gaan gebruiken.

Wat doet de logopedist / stemtherapeut?

We beginnen met het in kaart brengen van alle factoren die een invloed hebben op je stem. Hierbij kijken we samen naar de belasting van de stem, de omgeving waarin je je stem gebruikt en psychische factoren. We hebben ook aandacht voor de arbeidsomstandigheden zoals akoestiek en omgevingslawaai, de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van je stem en de duur van de stembelasting.
De logopedist/stemtherapeut voert daarna een stemonderzoek uit om te kijken wat de mogelijkheden en belastbaarheid van je stem zijn. Hierbij letten we ook op de lichaamshouding, ademhaling en uitspraak. Daarna stellen we samen met jou een persoonlijk behandelplan op maat op, afhankelijk van je hulpvraag en de uitkomsten van het stemonderzoek. We leren je hoe je het best voor je stem kan zorgen en hoe je je stem op een gezonde manier zo goed mogelijk kan laten klinken in verschillende situaties. We leren je verschillende technieken aan en meestal geven we je ook oefeningen voor thuis mee. Wanneer de draagkracht van de stem toeneemt, zal de belastbaarheid verbeteren. Hierdoor komen de stembelasting en stembelastbaarheid in evenwicht.